HomeDienstenKlantenNieuwsContactLinks
 
.:Menu

.:Links
 
   Home
 Diensten
 Klanten
 Nieuws
 Contact
 Links
     

Links
 


Stichting Biobased Business
is opgericht in 1999 met als doelstelling: Het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven bij het opzetten van nieuwe commerciële activiteiten, gericht op de Bio-based Economie. Specifiek voor niet-voedseltoepassingen, waarbij de producten geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Voor zowel B2B als consumentenmarkten.

 
 
 

Stichting Peak Oil Nederland is een in 2005 opgezette stichting die zich ten doel stelt het fenomeen ‘peakoil’ of in het verlengde daarvan de uitputting van fossiele brandstoffen te bestuderen. Zij is onderdeel van het internationele netwerk van de Association for the Study of Peak Oil & Gas.

 

Stichting SUST-enable Forum ondersteunt MKB ondernemers die innovatief ondernemen. Schone energie, schoon en goedkoper transport en energiezuinige gebouwen zijn voorbeelden van innovatief ondernemen.De Biobased Business Accelerator heeft als doel om als vliegwiel te fungeren voor biobased businessinitiatieven in Nederland en is actief in de sectoren energie, afval & organische reststoffen, materialen, (fijn)chemie, food, agro en groene ruimte.