HomeDienstenKlantenNieuwsContactLinks
 
.:Menu

.:Klanten
 
   Home
 Diensten
 Klanten
 Nieuws
 Contact
 Links
     

Projecten

In de afgelopen jaren heeft InnoStart gewerkt aan o.a. de volgende projecten (incl. opdrachtgevers):

• Opzetten kennisnetwerk hernieuwbare grondstoffen (Platform Hernieuwbare Grondstoffen (PHG) / SenterNovem)
• Evaluatie Biopartner programma (Innotact/MinEZ)
• Technologie en marktverkenning voor gemodificeerd hout (Titan Wood Arnhem)
• Ontwikkeling Ecopyramide concept (Innovatienetwerk)
• Strategische studie biomassa benutting (Stadsregio Arnhem/Nijmegen)
• 10 haalbare product-markt-combinaties (Agro&Co)
• Marktstudie Biosorbex (Holland Novochem)
• Marktonderzoek Biobased economy (Innotact/TNO)
• Ontwikkeling grasraffinage concept (KplusV/Regio Noord Veluwe)
• Ontwikkeling aquatische biomassa cascaderingsconcepten (i.s.m. Inodia BV)

Daarnaast heeft InnoStart bijgedragen aan de programmering en organisatie van diverse congressen op het gebied van duurzaamheid.

Onder haar handelsnaam Biobased Business Professionals is InnoStart tevens actief bij het voor eigen rekening en risico ontwikkelen van nieuwe duurzame concepten, zoals het benutten van aquatische biomassa stromen voor interessante hoogwaardige chemicaliën, voedingsstoffen en energie.